قفل نرم افزاری رانی، یک سیستم نرم افزاری برای محافظت از برنامه های دسکتاپ جهت جلوگیری از کپی غیر مجاز میباشد که توسط آن، امکان فعال سازی یک برنامه از طریق اینترنت میسر میشود.

قفل نرم افزاری

به زودی این قفل نرم افزاری به صورت عمومی منتشر خواهد شد.